Nu bestellen bij Bol.com

A-CQ 100 Chloroquine bijsluiter

A-CQ 100 Chloroquine bijsluiter

Onderaan vind je de A-CQ 100 Chloroquine bijsluiter.

Chloroquine gaat de deling van de malariaparasieten tegen. A-CQ 100 wordt daarom voorgeschreven ter voorkoming en behandeling van malaria.

A-CQ 100 kan ook worden voorgeschreven voor de behandeling van specifieke vormen van reumatoïde artritis en de behandeling van de auto-immuunziekte systemische Lupus erythematodes, omdat het de vorming van auto-immuunlichamen remt.
Als malariamiddel heeft het een bloedschizonticide werking waardoor de aseksuele erytrocytaire vormen van Plasmodium worden gedood.

Afhankelijk van de geografische ligging komt wel of niet resistentie voor.

Select 2024Select 2024

Chloroquine is ook werkzaam tegen de extraintestinale vorm van Entamoeba histolytica (weefselamoebicide werking). Daarnaast heeft chloroquine ook anti-inflammatoire eigenschappen.

Het werkingsmechanisme bij malaria is onbekend. Mogelijk berust het op de vorming van een eiwitcomplex dat toxisch is voor de celmembranen van de malariaparasiet. Een andere mogelijkheid is dat chloroquine cumuleert in de vacuolen van parasieten en zo het vermogen van de parasiet om het hemoglobine van erytrocyten af te breken verhindert.

Klik hier onder voor de A-CQ 100 Chloroquine bijsluiter

A-CQ 100 Chloroquine bijwerkingen:

– Huidreacties (zoals uitslag, jeuk, netelroos, kleine jeukende knobbeltjes, zwart-blauwe kleuring
vooral van nagels en slijmvliezen en verergering van psoriasis), haaruitval.
– Incidentele gevallen van vervelling van delen van de huid/ blaren, gepaard gaande met koorts
(Toxisch epidermale necrolyse ofwel TEN), van huiduitslag met rode vlekken (erythema
multiforme), of van Steven Johnson syndroom (SJS), dwz: ernstige overgevoeligheidsreactie met
koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijn en/of oogontsteking.
– Overgevoeligheidsreacties (anafylactoïde reacties), zoals snel optredende zwelling van de keel,
huid en/of gewricht).
– Toevallen.
– Ontsteking van een aantal zenuwen met als gevolg pijn, gevoelsstoornissen en/of spierslapte.
– Spieraandoeningen.
– Hoofdpijn.
– Angst, opwinding, slapeloosheid, verwarring, hallucinaties, bewustzijnsverlaging gecombineerd
met een onsamenhangende spraak, hallucinaties en waanbeelden.
– Afwijking aan het netvlies; bij langdurig gebruik van hoge dosering kan dit onomkeerbaar zijn.
– Voorbijgaand wazig zien en troebeling van het hoornvlies.

Tijdens langdurige behandeling met hoge doseringen:
– Afwijkingen aan de hartspier.
– Mogelijk optreden van zeldzame hartritmestoornissen.
– Afwijkingen in het bloedbeeld.
– Oorsuizen, verminderd gehoor, doofheid.
– Misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust en diarree.
– Leverfunctiestoornissen.
– Incidenteel zijn afwijkingen in leverfunctietesten en geelzucht waargenomen.

 

 

Deze A-CQ 100 Chloroquine bijsluiter, bijwerkingen en deze site zijn geen vervanging voor medisch advies. Consulteer altijd een arts. Ga alsjeblieft verantwoordelijk om met je gezondheid en die van anderen.

Reacties zijn gesloten.

  • GezondheidGezondheid