Nu bestellen bij Bol.com

Natriumbicarbonaat bijsluiter

Natriumbicarbonaat bijsluiter

Onderaan vind je de natriumbicarbonaat bijsluiter.

Natriumbicarbonaat bestellen kun je hier.

Natriumbicarbonaat is een alkaliserende stof, d.w.z. een stof die de zuurgraad (pH) van urine en bloed kan doen stijgen (alkalisch of basisch maken).

Natriumbicarbonaat wordt gebruikt voor:

Yummygums vitamine gummies

Correctie van metabole acidose (ernstige verzuring van het bloed), Alkalisch maken van de urine indien er sprake is van vergiftiging met zwakke organische zuren, bijvoorbeeld barbituraten (slaapmiddelen) of acetylsalicylzuur.

Alkalisch maken van de urine om de oplosbaarheid van stoffen te verbeteren welke moeilijk oplosbaar zijn in een neutrale of zwakzure omgeving, bijvoorbeeld methotrexaat, sulfonamiden (middelen die de groei van bacteriën vertragen).

Alkalisch maken van de urine indien er sprake is van ernstige hemolyse (afbraak van het bloed).

Gebruikt u naast natriumbicarbonaat nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er kan een wisselwerking optreden met glucocorticosteroiden (zoals prednison) of mineraalcorticosteroiden (zoals aldosteron), doordat de uitscheiding van kalium toeneemt.

Onder invloed van basische urine kan de uitscheiding via de nieren van zwak basische geneesmiddelen (zoals quinidine, amfetamine, efedrine, pseudoefedrine en flecainide.) worden vertraagd. De uitscheiding via de nieren van zwak zure stoffen (zoals tetracyclines, m.n. doxycycline, acetylsalicylzuur, chloorpropamide, lithium en methotrexaat) kan worden versneld.

Een te laag gehalte aan chloriden in het bloed kan optreden bij gelijktijdig gebruik van bepaalde plasmiddelen (bumetamide, ethacrinezuur, furosemide en thiaziden).

Gelijktijdig gebruik van kalium supplementen kan een tekort aan kalium in het bloed veroorzaken doordat er te veel kalium de cel instroomt.

Klik hier voor de Natriumbicarbonaat bijsluiter

Natriumbicarbonaat bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  • Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) bestaat kans op en ademhalingsproblemen,
  • galbulten
  • allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, duizeligheid of gezwollen gezicht, lippen, tong

 

Deze Natriumbicarbonaat bijsluiter en deze site zijn geen vervanging voor medisch advies. Consulteer altijd een arts. Ga alsjeblieft verantwoordelijk om met je gezondheid en die van anderen.

Reacties zijn gesloten.

  • GezondheidGezondheid