Nu bestellen bij Bol.com

Lanoxin bijsluiter

lanoxin bijsluiter

Onderaan vind je de Lanoxin bijsluiter.

De werkzame stof in Lanoxin is digoxine. Digoxine behoort tot de groep geneesmiddelen die hartglycosiden worden genoemd.

Lanoxin verbetert de pompkracht van het hart. Tevens vertraagt het de hartslag, zodat het hart per slag meer tijd krijgt zich samen te trekken en het bloed beter rond kan pompen. Hierdoor verbetert ook de afvoer van overtollig vocht uit de benen en longen.

U merkt dat de vochtophopingen verdwijnen en de benauwdheid afneemt. De eerste dagen zal uw gewicht (sterk) dalen, doordat u het overtollige vocht uitplast.

Yummygums vitamine gummies

De werking van één dosis begint na een half tot twee uur. Het maximale effect wordt na zes tot acht uur bereikt en houdt ongeveer drie dagen aan.

Lees de Lanoxin bijsluiter als u alle details wilt lezen van de werking.

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Als er bijwerkingen optreden, komt dat vaak doordat de dosis iets te hoog is. De dosering van Lanoxin luistert namelijk erg nauw.

Regelmatige bijwerkingen Lanoxin (bij 1 tot 10 per 100 gebruikers)
• Maag-darmklachten: misselijkheid, braken, diarree en gebrek aan eetlust. Deze klachten verdwijnen meestal binnen een paar uur na inname. Ze komen vooral voor in het begin van de behandeling als de juiste dosering nog niet is ingesteld en u nog aan het middel moet wennen. Meld aan uw arts als de klachten niet binnen een paar uur verdwijnen of als u ook bij de volgende dosis weer klachten krijgt.
• Veranderde kleurwaarneming en wazig zien.
Lanoxin: hoe gebruik je het?

Hoe?
De dosering van dit middel komt bijzonder nauw. Bij afwijking van de dosering kunnen zich makkelijk verschijnselen van overdosering voordoen. Dit middel kan zich namelijk snel in het lichaam ophopen. Uw arts stelt daarom uw dosering uiterst zorgvuldig vast, op basis van uw lichamelijke toestand. Het is belangrijk dat u onder strikte controle van uw arts blijft en zijn aanwijzingen nauwgezet opvolgt.

De eerste dagen is de dosering meestal hoger dan in de daaropvolgende periode. Hebt u in de twee weken voorafgaand aan de start van de behandeling met Lanoxin al een ander hartglycoside gebruikt, dan moet u dit uw arts melden. In dat geval moet u met een lagere dosering beginnen, om opeenhoping in het lichaam te voorkomen. Hetzelfde is het geval als u lijdt aan een ziekte van de schildklieren of als u een verminderde nierwerking hebt.

Uw arts zal doorgaans een innameschema voor u opstellen. Dat staat vermeld op het etiket van de apotheek. Volgt u dit nauwkeurig op!

Wanneer?
U kunt dit middel het beste vóór het eten innemen. Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis en voorkomt u schommelingen van de hoeveelheid medicijn in uw bloed.
Bron: Thuisapotheek.nl

Klik hier voor de Lanoxin bijsluiter

 

Lanoxin bijwerkingen

De volgende bijverschijnselen kunnen eventueel optreden:

-In het maag-darmstelsel kunnen zij zich voordoen als gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk binnen enkele uren na inname. Soms treedt diarree op.

-Bij mannen kan bij langdurige toediening enige mate van borstvorming optreden.

-In het zenuwstelsel kunnen bijwerkingen zich uiten als zwakte, lusteloosheid, vermoeidheid, gevoel van onwelbevinden, hoofdpijn, stoornissen in het kleuren zien, verwardheid en depressie.

-In zeldzame gevallen kan huiduitslag optreden.
De bovengenoemde bijwerkingen zijn voornamelijk tekenen die er op wijzen dat de dosering van
het geneesmiddel te hoog is. Bijwerkingen op het hart doen zich voor in de vorm van
afwijkingen van het hartritme (aritmieën).
Als u andere klachten krijgt of de hierboven genoemde klachten gaan niet over, waarschuw dan
uw arts of apotheker.

Deze Lanoxin bijsluiter en deze site zijn geen vervanging voor medisch advies. Consulteer altijd een arts. Ga alsjeblieft verantwoordelijk om met je gezondheid en die van anderen.

Reacties zijn gesloten.

  • GezondheidGezondheid