Nu bestellen bij Bol.com

Pantomed bijsluiter

pantomed bijsluiter
Pantomed bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol (als natrium sesquihydraat). Pantomed is een selectieve “protonpompremmer”, een geneesmiddel dat de hoeveelheid zuur die in uw maag wordt geproduceerd, vermindert. Het wordt gebruikt voor de behandeling van maagzuurgerelateerde maag- en darmziekten.

Pantomed wordt gebruikt om volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder te behandelen voor:

Klachten (bv. brandend maagzuur, zure oprispingen, pijn bij het slikken) die samengaan meteen slokdarmaandoening die wordt veroorzaakt door het terugvloeien van maagzuur uit de maag.
Langdurige behandeling van refluxoesofagitis (een ontsteking van de slokdarm, die samengaat met het terugvloeien van maagzuur), en om te voorkomen dat refluxoesofagitis terugkomt.

Pantomed wordt gebruikt om volwassenen te behandelen voor:

Yummygums vitamine gummies

Om zweren van de maag en twaalfvingerige darm te voorkomen, die worden veroorzaakt door niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (ontstekingsremmende middelen (NSAID’s), bv. ibuprofen) bij risicopatiënten die continu NSAID’s moeten gebruiken.

Klik hier voor de pantomed bijsluiter

Pantomed Bijwerkingen

-Ernstige allergische reacties
(frequentie zelden): zwelling van de tong en/of keel, problemenmet slikken, galbulten (netelroos), ademhalingsmoeilijkheden, allergische zwelling van hetgelaat (Quincke-oedeem/angio-oedeem), ernstige duizeligheid met een zeer snelle hartslag enveel zweten.
−Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend):blaarvorming van de huid en snelleachteruitgang van uw algemene gezondheidstoestand, oppervlakkige beschadiging (inclusieflichte bloedingen) van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsorganen (Stevens-Johnson-syndroom, Lyell-syndroom, Erythema multiforme), en overgevoeligheid voor licht.

−Andere ernstige aandoeningen

(frequentie niet bekend): gelige verkleuring van de huid ofvan het oogwit (ernstige schade aan de levercellen, geelzucht) of koorts, huiduitslag en vergrotenieren, soms met pijn bij het plassen, en lage rugpijn (ernstige nierontsteking).

Andere bekende bijwerkingen zijn:

−Soms (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen)

Hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezette buik en winderigheid;obstipatie; droge mond; pijn en ongemak in de bovenbuik; uitbraak van jeukende huiduitslag(Rash/exantheem/erupties); jeuk; zwak, uitgeput gevoel of gevoel van onwel zijn;slaapproblemen.

Het innemen van een protonpompremmer zoals pantoprazol, in het bijzonder gedurende eenperiode van meer dan 1 jaar, kan uw risico op een heup-, pols- of wervelbreuk gering verhogen.Vertel uw arts als u osteoporose heeft of als u corticosteroïden gebruikt (welke het risico oposteoporose kunnen verhogen).

−Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen)Volledig gebrek aan of gewijzigde smaak; verstoord zicht, zoals wazig zien; galbulten(netelroos); pijn in de gewrichten; spierpijnen; veranderingen in gewicht; verhoogde lichaamstemperatuur; hoge koorts; opgezette armen en/of benen (perifeer oedeem); allergischereacties; neerslachtigheid (depressie), borstvorming bij mannen.

−Zeer zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen) Desoriëntatie.

−Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)Hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van dezesymptomen); verlaagde natriumwaarde in het bloed; gevoel vantintelingen,prikkelingen,branderig gevoelof gevoelloosheid; lage kaliumwaardediespierzwakte, spiertrekkingen ofeenabnormaal hartritmekan veroorzaken; spierspasmenof krampen; lage calciumwaarde. Als u Pantomed gedurende een periode langer dan drie maanden gebruikt, is het mogelijk dat de magnesium waarde in het bloed daalt. Lage magnesiumwaarden kunnen zich voordoen alsvermoeidheid, onwillekeurige spiersamentrekkingen, desoriëntatie, stuipen (convulsies),duizeligheid en een verhoogde hartslag.

Informeer onmiddellijk uw arts als één van degenoemde symptomen zich voordoet. Lage magnesiumwaarden kunnen ook leiden tot eenvermindering van kalium of calcium in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatigbloedonderzoek uit te voeren om uw magnesiumwaarden te controleren

Bijwerkingen die worden vastgesteld door bloedonderzoek:

−Soms (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen)Een verhoging van de leverenzymen

.−Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen)Een verhoging in het bilirubinegehalte; verhoogd vetgehalte in het bloed; sterke daling in hetaantal granulocyten (een type witte bloedcel), geassocieerd met hoge koorts.

−Zeer zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen)Een verlaging van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u meer bloedt dan normaalof vaker blauwe plekken heeft; een verlaging van het aantal witte bloedcellen, wat totfrequentere infecties kan leiden; een abnormale afname van zowel het aantal rode en wittebloedcellen, als van het aantal bloedplaatjes.

Reacties zijn gesloten.

  • GezondheidGezondheid