Nu bestellen bij Bol.com

Temesta bijsluiter

temesta bijsluiter

Onderaan vind je de Temesta bijsluiter.

Werkzame bestandsdeel: Lorazepam.

Temesta hoort tot een bepaalde groep van slaap- en kalmeringsmiddelen, de benzodiazepinen.
Temesta is bedoeld als kalmerend middel ter inleiding van bepaalde ingrepen (premedicatie), zoals kleine of grote operatieve ingrepen of bepaalde uitgebreide lichamelijke onderzoeken.
Temesta is ook bedoeld voor mensen die last hebben van ernstige angsten of spanningen en om wat voor reden dan ook geen tabletten kunnen nemen.

Pas goed op met Temesta
Temesta bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Sale / Solden 2021Sale / Solden 2021

Uw arts zal u op de hoogte stellen van de verschijnselen die mogelijk kunnen optreden (het zogenaamde “rebound” fenomeen) als u uw behandeling beëindigt. (Zie ook“Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Temesta wordt gestopt)
Als u minder dan 7-8 uur tijd hebt om te slapen, moet u er rekening mee houden, dat achteraf kan blijken dat u zich niet herinnert wat u in de periode na inname van Temesta hebt meegemaakt.

Bij kinderen en bejaarden kunnen vaker reacties optreden, die volkomen tegengesteld zijn aan het effect dat u van Temesta verwacht, zoals; , , , agressiviteit, waanvoorstellingen, woedeaanvallen, nachtmerries, bepaalde geestesstoornissen (psychoses), onaangepast en ander tegendraads gedrag. Als deze reacties zich voordoen, dient men de behandeling te stoppen.

Temesta is niet een eerste keus middel bij de behandeling van psychische stoornissen. Temesta mag niet als enige middel worden gebruikt bij de behandeling van angsten, die gepaard gaan met neerslachtigheid. Uw arts zal u geen hoge doses Temesta voorschrijven.

Verlaagde bloeddruk (hypotensie) is een zeldzame bijwerking. Toch is bij patiënten voor wie een verlaagde bloeddruk gevaarlijk is (cardiovasculaire of cerebrovasculaire complicaties) voorzichtigheid geboden. Dit is vooral het geval bij oudere patiënten.

Als u Temesta herhaaldelijk gebruikt gedurende een periode van enkele weken, kan de effectiviteit afnemen.

Als u Temesta gebruikt of gaat gebruiken, moet u er rekening mee houden dat u zowel geestelijk als lichamelijk afhankelijk kunt worden van dit geneesmiddel. Het plotseling beëindigen van de behandeling met Temesta kan leiden tot ontwenningsverschijnselen en deze kunnen al optreden na een week therapie.

Het risico op ontwenningsverschijnselen is groter naarmate de voorgeschreven dosis hoger is en de behandeling langer. Het risico is bovendien groter bij patiënten met een alcohol- of drugsverleden. Zie ook “Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Temesta wordt gestopt”.
Langdurig gebruik van Temesta wordt niet aangeraden.
Het risico van geheugenverlies na de inname neemt toe bij hogere doseringen. Geheugenverlies kan gepaard gaan met onaangepast gedrag
Een reeds bestaande depressie kan manifest worden of verergeren gedurende het gebruik van een benzodiazepinen of benzodiazepine-achtige stoffen, zoals lorazepam.

Klik hier voor de temesta bijsluiter

Deze temesta bijsluiter en deze site zijn geen vervanging voor medisch advies. Consulteer altijd een arts. Ga alsjeblieft verantwoordelijk om met je gezondheid en die van anderen.

Facebooktwittermail

Reacties zijn gesloten.

  • GezondheidGezondheid