Nu bestellen bij Bol.com

Asaflow bijsluiter

asaflow bijsluiter
Asaflow is aangewezen om bepaalde aandoeningen van het hart en de bloedvaten te behandelen of te voorkomen:

1. Snelle (acute) behandeling van:
• een hartaanval,
• een onstabiele hartkramp (angina pectoris),
• sommige heelkundige ingrepen aan de slagaders van het hart.

2. Preventie:
• voorkomen van bepaalde hart- en vaataandoeningen, zoals een hartaanval, bij patiënten die nog geen problemen aan het hart of de bloedvaten gehad hebben maar die bepaalde risciofactoren vertonen (primaire preventie), zoals:

– ernstige vormen van aderverkalking in de familie,
– suikerziekte,
– jicht, – hoge bloeddruk,
– vetstoornissen van het bloed.

Yummygums vitamine gummies

• voorkomen van bepaalde hart- en vaataandoeningen bij patiënten die reeds problemen aan het hart of de bloedvaten gehad hebben (secundaire preventie), zoals:

– hartaanval,
– hartkramp (angina pectoris),
– sommige voorvallen ter hoogte van de bloedvaten in de hersenen,
– pijn in de bloedvaten van de ledematen.

Klik hier onder voor de Asaflow bijsluiter

Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

Asaflow Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Asaflow bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maagdarmstelselaandoeningen:
Vaak: misselijkheid, buikpijn, braken, diarree
Soms: maag- of darmzweer, bloedverlies in de ontlasting, bloedbraken
Zelden: ernstige maagdarmbloeding, doorboring van maagdarmkanaal
Zeer zelden: ontsteking van het mondslijmvlies of de slokdarm, andere maagdarmaandoeningen
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
Vaak: bloedverlies langs neus of het tandvlees, verhoogd bloedverlies tijdens de
maandstonden, bloeduitstortingen
Soms: verborgen bloedverlies
Zelden: bloedarmoede bij langdurig gebruik, vernietiging van bloedlichaampjes
(hemolyse) bij patiënten met glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie
(aangeboren ziekte met een enzymetekort)
Zeer zelden: stoornissen in het bloedbeeld bij hoge dosissen
– Immuunsysteemaandoeningen:
Soms: ernstige allergische reacties met shock en bewustzijnverlies
– Endocriene aandoeningen:
Zelden: te lage suikerspiegel
– Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak: hoofdpijn, slapeloosheid
Soms: duizeligheid, slaperigheid
Zelden: hersenbloeding
– Evenwichtsorgaan –en ooraandoeningen:
Soms: oorsuizen
Zelden: hardhorigheid
Deze kunnen te wijten zijn aan de inname van een te hoge dosis. Raadpleeg uw arts.
– Ademhalingsstelselaandoeningen:
Vaak: verkramping van de luchtpijptakken (bronchospasme) bij astmatische patiënten
– Lever- en galaandoeningen:
Zelden: stoornissen in de leverfunctie
Zeer zelden: milde, omkeerbare leverontsteking bij aanwezigheid van virusinfecties
– Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: overgevoeligheidsreacties (netelroos en opzwellen van het gezicht). Personen die
allergisch zijn aan andere pijnstillende ontstekingsremmers (NSAID’s) kunnen
dezelfde bijwerkingen ondervinden met Asaflow en omgekeerd.
Zeer zelden: ernstige allergische reacties

Reacties zijn gesloten.

  • GezondheidGezondheid